Skip to content

Акт про результати ревізії каси

Скачать акт про результати ревізії каси fb2

АКТ ревiзii remont-xodovoi.ru [ Скачать зразок документа ( Ревізії ]. Недостача готівки в касі утворилася з вини касира Харитонової В. В результаті проведеної ревізії устав г саранск 1. Акт- це достовірний документ, в якому наводять про фактів виявлених порушень та недоліків і об'єктивно відображають.

ревізія каси акт касових операцій, ревізія операцій за рахунками у банках та інших коштів, ревізія кредитних операцій, ревізія основних засобів, ревізія розрахунків з оплати праці й соціального страхування, ревізія збереження і руху матеріальних цінностей, ревізія операцій каси формування й використання прибутку, ревізія достовірності обліку і результати.

Пошук. Скачать безплатно зразки (бланки) ділових документів. Головна» Документація» Акти. АКТ ревiзii remont-xodovoi.ru [ Скачать зразок документа ( Kb) ]. , Як ревізори складають акт ревізії? Як правильно їх зустріти, які документи надати та як коректно написати пояснення?

Що робити, коли не згодні з висновками ревізорів? Відповідаємо. Проміжні акти складаються також і за результатами ревізії кас. Такі акти підписуються ревізором, головним (старшим) бухгалтером і матеріально відповідальними особами (касиром).  ревізія каси і касових операцій, ревізія операцій за рахунками у банках та інших коштів, ревізія кредитних операцій, ревізія основних засобів, ревізія розрахунків з оплати праці й соціального страхування, ревізія збереження і руху матеріальних цінностей, ревізія операцій з формування й використання прибутку, ревізія достовірності обліку і звітності.

Залишок грошей у касі за станом на згідно з касовою книгою і даними бухгалтерського обліку становить 45 тис. грн.. Фактичний залишок наявних грошей становить 39 тис. гри. Нестача грошей у сумі 6 тис.

гри. виникла з вини касира. Комісія пропонує касирові концерну Коваль М.Н. повернути суму, якої бракує. Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність; їх взято на зберігання кожною із сторін.

Голова комісії (підпис) Я. Д. Швець Члени комісії (підпис) К. Н. Ковальова О.В. Муха ПЕЧАТКА. Переглянули: {} | Коментарів: {0}. Данный акт является официальным документом, составляемым уполномоченными лицами и документально фиксирующий фактическое состояние кассы в определенный период времени или по состоянию на конкретную календарную дату. Здесь мы подробнее рассмотрим порядок проведения такой ревизии и предложим типовые варианты необходимых документов.

Наши специалисты в области ревизии кассы готовы прийти к вам на помощь и оказать дополнительные бесплатные консультации, для этого необходимо заполнить прилагаемую заявку и наш эксперт сам свяжется с вами. Порядок проведения ревизии.

Подобный документ должен быть соста. Акт ревізії каси. Підстава: наказ директора підприємства. від №2.  В результаті проведеної ревізії встановлено: 1. Залишок готівки в касі за станом на згідно касовій книзі і даними бухгалтерського обліку має становити руб.

2. Фактичний залишок готівки в касі становить руб. Недостача готівки в касі - руб. 3. Недостача готівки в касі утворилася з вини касира Харитонової В. І. Складено в 3-х прим.: 1-й прим. Додаток 9. Акт. Концерн арма. Акт № Київ. ЗАТВЕРДЖУЮ Президент К.Г.Білий Результатів ревізії каси. Підстава: наказ президента концерну від № Складено комісією у складі  Як результат проведення ревізії встановлено: 1 Залишок грошей у касі за станом на згідно з касовою книгою і даними бухгалтерського обліку – (сімсот вісімдесят) грн.

2 Фактичний залишок наявних грошей – (сімсот чотири) грн. 3 Нестача наявних грошей, що утворилася з провини касира – 76 (сімдесят шість) грн. Работа по теме: 9_1_Dodatki. Глава: Додаток 4 Зразок акта ревізії акт ревізії розрахунків з бюджетом. ВУЗ: ЖГТУ.

doc, rtf, txt, fb2