Skip to content

Акт ревізії складається в

Скачать акт ревізії складається в doc

Потім він складає загальний акт ревізії як документ про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ревізованого підприємства. Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта. Розрізняють два види актів -- проміжні та загальні. Акт складається з двох частин: загальної (вступ) і результативної. Глава: Акт ревізії, ревізії структура і зміст. За результатами документальної ревізії ревізором складається акт -- двосторонній документ, у якому знаходять відображення наслідки ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, акт також роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету; наведено перелік фактів виявлених порушень акт додаткових резервів збільшення доходів та скорочення складається.

Проміжні акти складають за ревізії інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків із дебіторами й складається, контрольного запуску сирови.

Акт документальної ревізії складається в 2- 3 примірниках, при цьому один примірник прямує у вищестоящу організацію, другий залишається в організації, що ревізується, а третій за необхідності передається безпосередньо до правоохоронних органів. Якщо за матеріалами акту ревізії вирішується питання про порушення кримінальної справи, то слідчому необхідно заздалегідь оцінити його з позицій правильності оформлення, повноти дослідження і переконливості висновків.

При цьому основну увагу слідчий звертає на такі обставини: • чи всі обліково-бухгалтерські документи та інші матеріали досліджував ревізо. Оформлення результатів ревізії: Для відображення результатів комплексної ревізії складаються проміжні та загальний акти. Акт- це достовірний документ, в якому наводять перелік фактів виявлених порушень та недоліків і об'єктивно відображають.

Акт ревізії - документ, що узагальнює результати ревізії, в якому фіксується стан виробничої і фінансово-господарської діяльності організації, відображаються як виявлені недоліки, порушення чинних законів, положень, інструкцій і випадки зловживань, розкрадань та нестач, так і позитивні сторони виробничої діяльності об'єкта, що перевіряється. Акт ревізії складається з трьох основних частин: вступної, основної (описової), заключної (підсумкової).

Успішна діяльність будь-якого підприємства залежить головним чином від бездоганного стану каси і якісного проведення операцій. Чинне законодавство досить чітко.

Однією із важливих процедур ревізії є узагальнення і систематизація результатів контролю, необхідних для складання акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Акт ревізії фінансово-господарської діяльності і його зразок або бланк складання, каси установи, магазину, організації чи підприємства. Акт ревíзії — офіційний документ, яким оформляються результати обстеження господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації, установи. Відображає достовірні документально підтверджені дані, які характеризують виробничу і господарсько-фінансову діяльність об’єкта, що ревізується, законність і економічну ефективність матеріальних, трудових і грошових витрат.

Акт підписують: керівник ревізійної групи (ревізор), керівник і головний бухгалтер об’єкта, що ревізувався. На основі акту приймається. За результатами документальної ревізії ревізором складається акт -- двосторонній документ, у якому знаходять відображення наслідки ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, а також роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету; наведено перелік фактів виявлених порушень і додаткових резервів збільшення доходів та скорочення витрат.

Розрізняють два види актів -- проміжні та загальні. Проміжні акти складають за результатами інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків із дебіторами й кредиторами, контрольного запуску сирови.

doc, EPUB, fb2, djvu