Skip to content

Акт списання оз бланк

Скачать акт списання оз бланк djvu

Схожі аналоги: Акт списання типова форма бланк форми. Зразок заповнення акту списання основних засобів форма ОЗ-3 у форматі Бланк .zip).

Акт списання групи основних списання. Оприлюднено На та рік актуальність не визначено. Акт на списання основних засобів (типова форма № ОЗ-3) акт наказом Мінстату України № від р.

Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту і т.

п. Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від зносу та розборки будинків, споруд, демонтажу обладнання і т. п., відображають в акті в розділі "Розрахунок. результатів списання об'єктів". Затверджено: Наказ Мінстату України від від р. № Завантажити. Зразок заповнення форми ОЗ-3 “Акт списання основних засобів”. Натисніть "мишкою", щоб завантажити приклад заповнення в PDF-форматі.

Попередній перегляд: Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки: Учет основных средств / Облік основних засобів. Группы основных средств / Групи основних засобів. Амортизация основных средств / Амортизація основних засобів. Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (типова форма № ОЗ-2).

Типова форма № (табл. ) застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів після капітального ремонту, реконструкції, модернізації. Акт складається в одному екземплярі, якщо капітальний ремонт, реконструкція або модернізація виконуються власними силами підприємства.  В акті за формою № у розділі "Розрахунок результатів списання об'єкта" відображаються витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей, отриманих від розбирання будинків і споруд, демонтажу устаткування й інших основних засобів.

Опис обліку Активи Акт списання ОЗ [] Довідка remont-xodovoi.ru Акт списання транспортних remont-xodovoi.ru Акт списання вилучених документів з бібіліотечного remont-xodovoi.ru Інвентарна картка обліку об екта remont-xodovoi.ru Інвентарна картка групового обліку основних remont-xodovoi.ru Інвентарна картка обліку тварин і багаторічних remont-xodovoi.ru Зразок бланка (форма шаблону) нового акту списання групи основних засобів: Образец бланка (форма шаблона) нового акта списания группы основных средств: ЗАТВЕРДЖЕНО.

Наказ Міністерства фінансів України. № _ (найменування юридичної особи). Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. ЗАТВЕРДЖУЮ. Типова форма № ОЗ-3 (бюджет). ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2 грудня р. № / Ідентифікаційний.  Розрахунок результатів списання об'єкта. Витрати по списанню. Надійшло від списання. Найменування документа. статті витрат. сума. найменування документа. вид. кількість. сума. Типова форма N З _ (назва установи).

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 18 грудня р. N   Номенклатурний номер Основний рахунок Кореспондентський рахунок. Акт списання N _. _ _ р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від "___" _ _ р. N _ у складі: _посада, прізвище, і., б.

голови та кожного члена комісії) _.

fb2, djvu, djvu, fb2