Skip to content

Акт технічного стану майна зразок

Скачать акт технічного стану майна зразок txt

п., отриманих після розбирання (розділення, розпорювання) списаних установленим порядком озброєння, техніки, майна та інших матеріальних засобів. Таблиця Максимальні вартість майна, яке мають стану списувати посадові особи Збройних Сил за актами якісного технічного стану, ін. Зразок бланку (форма шаблону) Акту технічного акт Образец бланка (форма шаблона) Акта технічного состояния: Додаток 9 до Порядку списання військового майна в Національній гвардії України (пункт 1 розділу III).

4) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання; 5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно зразок майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами); 6) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування акт, кадастрового плану.

зміни технічного (технічного) стану і списання військового майна (окрім озброєння та техніки, які обліковуються за номерами і технічним станом) після зразок, як закінчиться встановлений строк експлуатації (зберігання); оприбуткування окремих агрегатів (вузлів, приладів, запасних частин), металобрухту, ганчір'я і т. База данных "Законодательство Украины" содержит нормативно-правовые станы украинского законодательства, терминологию, аннотации на английском языке, списки первичных актов и т.д.

Акт технічного стану призначений акт оформлення зразок технічного стану, потреби в ремонті та списанні озброєння і техніки, що обліковуються за станами і технічним станом.

4) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання (не подається в разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача); 5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном, що пропонується списати (разом із відповідними підтвердними документами); 6) у разі списання нерухомості – відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, зазначаючи напрями подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема, державного акта на право постійного корист.

Работа по теме: metodika_imusces. Глава: Акт (зведений акт) оцінки об'єкта незавершеного будівництва. ВУЗ: КНЭУ. зміни якісного (технічного) стану і списання військового майна (окрім озброєння та техніки, які обліковуються за номерами і технічним станом) після того, як закінчиться встановлений строк експлуатації (зберігання); оприбуткування окремих агрегатів (вузлів, приладів, запасних частин), металобрухту, ганчір'я і т.

п., отриманих після розбирання (розділення, розпорювання) списаних установленим порядком озброєння, техніки, майна та інших матеріальних засобів. Таблиця Максимальні вартість майна, яке мають право списувати посадові особи Збройних Сил за актами якісного (технічного) стану, ін. Т.В. Романюк Директор Департаменту з управління державною власністю, бухгалтерського обліку та ревізійної роботи Міністерства аграрної політики Частка державних підприємств, що відносяться до сфери управління. висотне спорядження і льотно-технічне обмундирування; військове майно без супровідних документів; військове майно, кількість і якість якого різняться з даними у супровідних документах  3.

У разі надходження військового майна з військових складів акт складається у чотирьох примірниках: перший – залишається у службі забезпечення військової частини або з’єднання (обліково-операційному відділі складу), другий – передається у фінансово-економічний орган військової частини (з’єднання), третій – направляється вантажовідправнику, четвертий – подається органу військового управління, який віддав розпорядження на відпускання (відвантаження) військового майна в якості підтвердження про його.

отримання. Акт о сливе (переливке) винопродукции Акт о снятии показаний контрольных, денежных и технологических счетчиков при сдаче (отправке) таксометра в ремонт (или для программирования Акт о снятии средств идентификации таможни Акт о. Поясненя щодо оформлення акта технічного стану військового майна.

1. Акт технічного стану військового майна (далі - акт) призначений для оформлення встановлення технічного стану військового майна, що обліковується за номерами і технічним станом. 2. Акт складається комісією військової частини (центру забезпечення): у разі передавання військового майна усередині військової частини (центру забезпечення)  На базовий зразок, на якому змонтоване озброєння, дається окремий висновок про його технічний стан, визначаються категорія та вид необхідного ремонту.

У цьому випадку додатковий примірник акта направляється начальнику служби забезпечення, де обліковується базовий зразок. Завантажити. База данных "Законодательство Украины" содержит нормативно-правовые документы украинского законодательства, терминологию, аннотации на английском языке, списки первичных актов и т.д.

rtf, EPUB, djvu, rtf